Vrenko, Marij

Na slikarskem oddelku ALU v Ljubljani je diplomiral leta 1989. Leta 1993 je končal podiplomski specialistični študij slikarstva, leta 1995 pa še podiplomski specialistični študij restavriranja in konserviranja.