Vlado Stjepič

Razstavo je odprl likovni kritik Marko Košan.