Topolovec, Konrad

Na Alu v Ljubljani je študiral pri prof. Metki Krašovec, nato pri prof. Janezu Berniku, diplomiral pa je leta 1982 pri prof. Gustavu Gnamušu.

 Izhaja iz generacije, ki je diplomirala leta 1982 in se nato skupno predstavila s projektom Generacija 82. V prvem konceptu razstave Generacija 82 je zapisano:”Bili smo poseben letnik že na akademiji, saj nas je zajel val intenzivnega slikanja v tistem času…temu dogajanju smo se takrat močno odzvali.”

 Poleg slikarja  Konrada Topolovca  so se  s projektom Generacija 82 predstavili  še  slikarji Mitja Berce, Rajko Čuber, Igor Fistrič, Cveto Maršič, Samo Perpar, Ivo Prančič, Zmago Rus, Vlado Stjepič, Jože Šubic, Klavdij Tutta, Boris Zaplatil  in kipar Zmago Posega.Projekt so razstavili v Mestni galeriji v Ljubljani, Umetnostni galeriji v Mariboru, v Galeriji Šikoronja v Rozeku, Mestni galeriji v Piranu, V Galeriji Posavskega muzeja v Brežicah,Galeriji sodobne umetnosti v Celju, v Galeriji Idrija, V Pilonovi Galeriji v Ajdovščini, v Galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu in v Jiangsu Art Gallery na Kitajskem.