Tine Gorjup

Pregledna razstava v galeriji Smelt, koncept razstave Brane Volkar