Stjepič, Vlado

Slikarstvo je študiral na ALU v Ljubljani, kjer je leta 1982 diplomiral pri prof. Janezu Berniku in prof. Gustavu Gnamušu. Leta 1984 je končal slikarsko specialko pri prof. Gustavu Gnamušu.

Izhaja iz generacije, ki je diplomirala leta 1982 in se nato skupno predstavila s projektom Generacija 82. V prvem konceptu razstave Generacija 82 je zapisano:”Bili smo poseben letnik že na akademiji, saj nas je zajel val intenzivnega slikanja v tistem času…temu dogajanju smo se takrat močno odzvali.”

 Poleg slikarja  Vlada Stjepiča so se  s projektom Generacija 82 predstavili  še  slikarji Mitja Berce, Rajko Čuber, Igor Fistrič, Cveto Maršič, Samo Perpar, Ivo Prančič, Zmago Rus, Jože Šubic, Konrad Topolovec, Klavdij Tutta, Boris Zaplatil  in kipar Zmago Posega.Projekt so razstavili v Mestni galeriji v Ljubljani, Umetnostni galeriji v Mariboru, v Galeriji Šikoronja v Rozeku, Mestni galeriji v Piranu, V Galeriji Posavskega muzeja v Brežicah,Galeriji

sodobne umetnosti v Celju, v Galeriji Idrija, V Pilonovi Galeriji v Ajdovščini, v Galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu in v Jiangsu Art Gallery na Kitajskem.