Sternen, Matej

Dr. Andrej Smrekar je v uvodnem tekstu kataloga razstave v Galeriji Zala v letu 2012 zapisal: “Iluzionizem njegovih materialov in snovnost slikane površine sobivata v njegovih platnih druga drugi v oporo.

Čeprav je bil Sternen v obdobju med obema vojnama konservativen samohodec, je vzdrževal modernistično tradicijo čistega slikarstva v najplemenitejšem pomenu besede.”