Smrekar, Hinko

Bil je vrhunski ilustrator in karikaturist, hkrati pa tudi izjemen grafik. Obvladal je perorisbo s tušem.

Sprva je želel študirati medicino, a se je zaradi pomanjkanja sredstev vpisal na pravo, ki pa ga je precej hitro tudi zaključil in se posvetil umetnosti (skupaj z Gasparijem in Dolinarjem je tudi Smrekar študiral v različnih zasebnih šolah v Münchenu in na Dunaju).

Leta 1903 je skupaj z Birollo, Šantlom idr. ustanovil društvo Vesna, kjer je začel sodelovati z Ivanom Cankarjem.

Odlično je obvladal anatomijo in bil tehnično izredno podkovan, kar so na razstavi v Parizu (Les impressionnistes Slovènes et leur temps) poudarili vsi sodelujoči.