Sicoe, Silvester Plotajs

Leta 1988 je diplomiral pri profesorju Emeriku Bernardu na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani ter tam nadaljeval podiplomski študij pri profesorju Gustavu Gnamušu in iz grafike pri profesorju Lojzetu Logarju.

Leta 1990 se je študijsko izpopolnjeval pri profesorju Martinu Tissingu na Akademiji Minerva v Groningenu na Nizozemskem.

Kot svobodni umetnik deluje v Ljubljani.