Samec, Jur

Jur Samec, rojen 1974 v Ljubljani, se je izobraževal pri akademski slikarki Jani Vizjak.

Tekom študija na Šoli za risanje in slikanje je ustanovil društvo Štos.