Samec, Jur

Izobraževal  se je pri akademski slikarki Jani Vizjak.

Tekom študija na Šoli za risanje in slikanje je ustanovil društvo Štos.