Rudi Skočir

Rudi Skočir, razstavni katalog

Spremno besedilo: Anamarija Stibilj Šajn