Rihard Jakopič

Motivni svet Riharda Jakopiča, razstavni katalog

Spremno besedilo: dr. Barbara Jaki