Irena Majcen, Miroslav Šuput in Nataša Prestor

Razstavo je odprl dr. Mirko Juteršek

Ilustracije so majhne slike, ki z veliko domišljije in risarsko slikarskega znanja nastajajo ob različnih tekstih. Učijo gledati in skušno razumeti besedila in spodbujajo k razmišljanju.

Jasne ločnice med ilustracijami za odrasle in otroke ni, pri besedilih je to bolj očitno. Potrebno je imeti odprte oči in se preupščati neizmernosti bogastva oblik in svet je takoj – lepši.

S spoščenostjo in radovednostjo svoje prisotnosti dodajajo otroci, ki jim je to srečanje namenjeno, še njim lastno avtorstvo. Zato se jim je vredno približati, jih vzpodbujati. (M. Juteršek)