Rajko Čuber

Rajko Čuber, razstavni katalog

Spremno besedilo: dr. Mirko Juteršek