program222

Galerija Zala predstavlja kulturno platformo program222, s katerim želimo sodobno slovensko umetnost približati novi generaciji ljubiteljev likovnih del. Z razstavljanjem del mlajše generacije sodobnih slovenskih avtorjev želimo razširiti polje njihovega umetniškega dosega, hkrati pa jim omogočiti predstavljanje širši javnosti.  Z izobraževanjem in vodenjem mladih zbirateljev vzpostavljamo nove, likovno razgledane generacije.