Tine Gorjup

Razstavo je odprl dr. Mirko Juteršek.

Slikarstvo Tineta Gorjupa je zavestno ostajalo v mejah svojega izhodišča, v dimenzijah sveta inje bilo s svojim odločnim povezovanjem s tradicijo zato hitro odrinjeno ter zasenčeno z novejšimi likovnimi gibanji Zahoda. Navdih preteklosti in zogodvine pa je omogočal sliakrju z nenehnim primerjanjem dosti večjo kontrolo, stalnost in zato tudi zanesljivost. Zaradi njegove stalnosti pa je postalo GOrjupovo slikarstvo vse bolj aktualno. (M. Juteršek, razstavni katalog 1992)