Mihelič, France

France Mihelič je študiral na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu slikarstvo v letih 1927-1931 pri profesorjih Jozu Kljakoviću, Tomislavu Krizmanu, Vladimirju Beciću in Ljubu Babiću. Po zaključku študija je delal kot učitelj likovnega pouka v Kruševcu in kasneje na Ptuju.
Od leta 1945 je poučeval kot redni profesor na ALU v Ljubljani.

Bil je častni član akademije v Firencah.

Za svoje ustvarjalno delo je prejel Prešernovo, Levstikovo in Jakopičevo nagrado.