Marij Vrenko

Marij Vrenko, razstavni katalog

Spremno besedilo: Ljiljana Stepančič