Lipovec, Dušan

Na ALU v Ljubljani je bil sprejet 1972. Istega leta je bil med soustanovitelji kamniške likovne skupine Nova.

Iz slikarstva je diplomiral leta 1977 pri prof. Andreju Jemcu. Študijsko se je izpopolnjeval v Kanadi.

Motive za svoja dela je iskal v Kamniku in njegovi okolici, pa tudi na Dolenjskem, Primorskem in v Istri.

Za svoje likovno delo je prejel številna priznanja. 

Posvečal se je tudi kiparstvu, fotografiji in poeziji. Od leta 1986 je objavljal strokovne članke, likovne kritike in eseje.