Kralj, Tea

Tea Kralj (1986, Ljubljana) leta 2016 je diplomirala študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. Žige Kariža.

Do danes je samostojno razstavljala v galeriji Meduza v Kopru, Mali galeriji v Poreču, Layerjevi hiši v Kranju, Ravnikar galeriji, Bežigrajski galeriji 1. Sodelovala je na skupinskih razstavah v Ravnikarjevi galeriji, galeriji Kresija v Ljubljani,  Mestni galeriji v  Piranu in galeriji Božidarja Jakca. 

V svojih delih posnema organski ritem spominov z igro plastenja. Prisotnost in otipljivost čipke predstavlja spomin,  luknjičasta zasnova postane simbol za prazne prostore v zavesti, ki se trudi priti sama sebi za hrbet in ozavestiti izgubljene trenutke preteklosti. Projekcija spomina na platno se vrši preko tehnične obdelave, tako da je osebnemu procesiranju spomina dodan tudi podaljšek programskega orodja, ki dodatno dekonstruira začetno fizično podobo.

Slike prikazujejo odsev v zrcalu popačenega spomina. Spomin, ki se projicira v podobo, je na sliki podaljšek njenega spomina. Slika ima tako funkcijo zamrznitve preteklega in hkrati sedanjega dogodka v času, ki se mu podaljšuje trajanje v prihodnost, s tem pa onemogoča pozabo. Nasprotno od fotografskega ujetja podobe v času, je njen namen v slikah ujeti čutno dimenzijo. Le-ta je zanjo prvinska – spomini so čutne forme, ki se šele naknadno napolnijo z določeno pomensko vsebino,sliko. Čipka je luknjičast označevalec, ki simbolično določi plastenje in izmikanje popolnega priklica spomina.V slikarstvu se vrši haptična komunikacija, ki ustvarja prostor fizične intime za izražen spomin.