Klavdij Tutta

Klavdij Tutta, razstavni katalog

Spremno besedilo: Ljiljana Stepančič