Jurečič, Boštjan

Leta 1998 je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost diplomiral pri prof. Gustavu Gnamušu.

Od leta 1996 je zaposlen na Televiziji Slovenija.