Jemec, Gašper

Gašper Jemec se je dodiplomsko in podiplomsko izobraževal na slikarskem oddelku ter na oddelku novih medijev na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.
Diplomiral je 1998 leta.
Leta 2003 je razstavljal  na 50. mednarodnem likovnem beneškem bienalu.

Kasneje je nadaljeval s študijem slikarstva na Indiana University of Pennsylvanija v ZDA in kot Herderjev štipendist hamburškega sklada Alfreda Toepferja še kiparstva na dunajski univerzi.

Študijsko se je izpopolnjeval in ustvarjal tudi v Indiani, Los Angelesu, New Yorku, Hamburgu, Sakaideju, Valenciji in v Moskvi.

Prejel je več mednarodnih nagrad in priznanj ter svoja dela predstavil na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah v ZDA, Nemčiji, Rusiji in drugod po svetu.