Jakše, Marko

Študiral je na ALU in pod mentorstvom Metke Krašovec leta 1987 diplomiral.

Leta 2015 je prejel nagrado Prešernovega sklada.