Jakopič, Rihard

Jakopič je prvo slikarsko izobrazbo pridobil pri. prof. Rumplerju na Dunaju.

Leta 1980 se je vpisal na Akademijo v Munchnu, 1903 pa izpopolnjeval na Hynaisovi šoli v Pragi.

Leta 1904 je razstavljal z umetniškim društvom Sava na Dunaju.

Ko se je vrnil v Slovenijo, je ustanovil lastno slikarsko šolo in v Tivoliju postavil razstavni paviljon.

Slikarjev bogat opus sega od zgodnjih secesijsko naglašenih motivov prek zrelih imresionističnih mojstrovin in poznih ekspresionističnih likovnih stvaritev.