Huzjan, Zdenko

Huzjan je slikar ekspresivne figuralike. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.

Prepoznaven je kot slikar (pregledna razstava slik, Moderna galerija Ljubljana, 1995; pregledna razstava risb, MGLC Ljubljana, 2000), grafik (pregledna razstava grafik, lesorezov, Umetnostna galerija Slovenj Gradec, 1994) in deloma kot kipar.

Prejel je študentsko Prešernovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada (1988), Jakopičevo in Župančičevo nagrado.