Generacija 82

Generacija 82, razstavni katalog, sodelujoči:
Mitja Berce, Rajko Čuber, Igor Fistrič, Cveto Maršič, Samo Perpar,
Zmago Posega, Ivo Prančič, Zmago Rus, Vlado Stjepič, Jože Šubic,
Konrad Topolovec, Klavdij Tutta, Boris Zaplatil.

 

Spremno besedilo: Meta Gabršek Prosenc