Dušan Lipovec

Razstavo je odprl dr. Mirko Juteršek.