Benetik, Rudi

Študiral je na ALU, pri profesorjih Andreju Jemcu, Janezu Berniku, Bogdanu Borčiću in Gustavu Gnamušu. Diplomiral je leta 1985.
Njegova dela so vključena v številne javne in zasebne zbirke.