Galerija Zala

Galerija Zala, razstavni katalog ob desetletnici delovanja galerije

Spremno besedilo: dr. Mirko Juteršek