ZOROVIĆ, MARKO

IZOBRAZBA

1997-2000           Magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost (mentor prof. Bojan Gorenc)

1991-1997            Študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (mentor prof. Gustav Gnamuš)

1988-1991           Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana

1980-1987           Osnovna šola Boris Kidrič, Maribor

DELOVNE IZKUŠNJE (IZBOR)

2007-2014          Izrisovanje in rekonstrukcija arheoloških najdb in kontekstov

2002-2005         Samostojni ustvarjalec na področju kulture

1998-2000         Asistent stažist za predmetni področji Anatomije in Prostorskih zasnov – predočanja predmeta in prostora na            Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani

NAGRADE

1995                     Študentska Prešernova nagrada

1995                     2.nagrada Kolonije diplomantov ALU, Velenje